Svensk sammanfattning av doktorsavhandling

Här kan du ladda ner den svenska sammanfattningen av min doktorsavhandling.