Medverkan i Hultling & Röör i P4

Jag medverkade i “Hultling & Röör i P4” den 16 november 2013, se information och länk nedan.

Katarina Hultling: – Jag kan gärna gå in på en webbsida för att läsa om sjukdom och vård, men jag vill inte vara min egen sjukvårdspersonal

Den här lördagen samtalar Katarina med sina gäster om vården, patienterna och internet. Hör bland annat Parkinsonsjuka bloggaren Sara Riggare som doktorerar på sin sjukdom, professorn i medicin Håkan Eriksson som skrev bok om framtidens vård och Jens Eklund som blev fri sitt tvångssyndrom efter KBT-behandling på nätet. Elisabeth Pousette från NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa, berättar om kvalitetssäkringen som pågår av nätbaserad vård av psykisk ohälsa.

Elisabeth Pousette, Håkan Eriksson, Katarina Hultling och Sara Riggare. Foto: Maja Åström

https://sverigesradio.se/avsnitt/281818

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.