Böcker och rapporter

Här finns böcker och rapporter som jag medverkat i.

Bok: Tillsammans för en god och nära vård (2021)

Redaktörer: Bodil Jönsson, Hans-Inge Persson. Författare: Jeanette Andersson, Ralph Harlid, Ami Hommel, Britta Hornmark Stenstam, Magnus Isacsson, Martina Jarnström, Lisbeth Löpare Johansson, Anna Nergårdh, Sara Riggare, Åke Åkesson.

Boken kan användas som ett diskussionsunderlag för såväl patienter som vårdprofessionen – den vill beröra, störa och inspirera till samtal där alla är inbjudna

Boken kan beställas hos nätbokhandlar eller direkt från förlaget.

Rapporter om spetspatienter

Rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” kan laddas ner via denna länk.

Rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring” kan laddas ner via denna länk.

%d bloggers like this: