“Do you want to drink cappuccinos or do you want to get well?”

Even though the notion of shared decision-making in healthcare was first mentioned in scientific literature already during the 1970s, the main development in the field has taken place since 1997, when the well-cited article “Shared decision-making in the medical encounter: What does it mean? (or it takes at least two to tango)” by Charles et…… Continue reading “Do you want to drink cappuccinos or do you want to get well?”

“Googla inte”… fortfarande?

Bilden är från: http://didring.blogspot.com/2018/04/spetspatient.html Kära Henrik Widegren,  I februari 2016 släppte du en musikvideo och jag såg nyss att du återanvänder den. Du skriver: ”Det här är en gammal låt, men nu har jag åter igen träffat ett antal patienter som har oroat sig helt i onödan. Så om du har hälsoångest: Googla med måtta!”…… Continue reading “Googla inte”… fortfarande?

WPC2023: “To track or not to track”

In July I was in Barcelona to attend the 6th World Parkinson Congress or WPC. As expected, it was a few very intense days with many impressions and interactions. One of my commitments was to speak in a morning plenary session. It was the start of day 2 of the conference and there were people…… Continue reading WPC2023: “To track or not to track”

Jag har fått ett pris! / I have received an award!

(For English, scroll down) Idag fick jag ett brev från Parkinsonfonden: Jag har tilldelats Elsa och Inge Anderssons pris 2023 för bästa doktorsavhandling inom parkinsonområdet. Priset är på 100 000 kr, varav 25 000 är ett personligt stipendium och resterande del ska gå till min fortsatta forskning inom området. Jag är glad och väldigt stolt…… Continue reading Jag har fått ett pris! / I have received an award!

“Vem mäter din hälsa?” – jag blev intervjuad av SMART Psykiatri

Jag blev nyligen intervjuad av Daniel Leksell på SMART Psykiatri, läs via länken: https://www.smartpsykiatri.se/nyheter/vem-mater-din-halsa eller nedan. Härom veckan skrev Lotta Borg Skoglund en text om precisionsmedicin. För att fortsätta fördjupa och nysta i det här ämnet har SMART Academy fått äran att intervjua Sara Riggare, patientforskare och spetspatient med Parkinsons sjukdom. Sara Riggare är i…… Continue reading “Vem mäter din hälsa?” – jag blev intervjuad av SMART Psykiatri

Patients’ shift of perspective (animation)

How I became a researcher in personal science

I was recently asked a question that I hadn’t been asked before: How to become a researcher in personal science? Can you describe your process from idea to completed doctor’s degree in personal science? I replied by making a list of some of the blog posts that I have written during my journey. I started…… Continue reading How I became a researcher in personal science

Rapporter från regeringens samverkansprogram för hälsa och life science

Jag har medverkat i flera regeringars samverkansgrupper, senast i regeringens strategiska samverkansprogram för hälsa och life science februari 2020-augusti 2022. Arbetet i programmet utgick från den nationella strategin (2019) som finns nedan. Längre ner finns de rapporter i samverkansprogrammet där jag medverkat. 2019_ls_webbDownload Patientens röst i pandemin arbetsgrupp-krisberedskap-patientens-rost-i-pandemin_slutligDownload Patientens röst om patientråd Rapporten är framtagen…… Continue reading Rapporter från regeringens samverkansprogram för hälsa och life science

Published
Categorized as Böcker

Rapport om patient- och närstående-samverkan

Varför ska vi samverka mellan intressenter med olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar? Detta adresseras i rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, men också hur samverkan ska möjliggöras. Rapporten visar på vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan. “Vi hoppas att rapporten…… Continue reading Rapport om patient- och närstående-samverkan

Bok: “Sjukt frisk!”

Texten nedan kopierad från: https://www.barncancerfonden.se/press/ny-antologi-fran-barncancerfonden-med-personliga-berattelser-om-det-sjuka-i-livet/ Ny antologi från Barncancerfonden med personliga berättelser om det sjuka i livet Sjukdom hör till livet och till vardagen – ändå är det svårt att tala om. Hur ska vi kunna vidga perspektiven när vi ibland inte har orden som klär det svåraste i livet? Med stöd av Barncancerfonden har…… Continue reading Bok: “Sjukt frisk!”

Published
Categorized as Böcker