Bok: “Tillsammans – för en god och nära vård”

Redaktörer: Bodil Jönsson, Hans-Inge Persson.

Författare: Jeanette Andersson, Ralph Harlid, Ami Hommel, Britta Hornmark Stenstam, Magnus Isacsson, Martina Jarnström, Lisbeth Löpare Johansson, Anna Nergårdh, Sara Riggare, Åke Åkesson.

Boken kan användas som ett diskussionsunderlag för såväl patienter som vårdprofessionen – den vill beröra, störa och inspirera till samtal där alla är inbjudna

Boken kan beställas hos nätbokhandlar eller direkt från förlaget.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.