Rapporter från regeringens samverkansprogram för hälsa och life science

Jag har medverkat i flera regeringars samverkansgrupper, senast i regeringens strategiska samverkansprogram för hälsa och life science februari 2020-augusti 2022. Arbetet i programmet utgick från den nationella strategin (2019) som finns nedan. Längre ner finns de rapporter i samverkansprogrammet där jag medverkat. 2019_ls_webbDownload Patientens röst i pandemin arbetsgrupp-krisberedskap-patientens-rost-i-pandemin_slutligDownload Patientens röst om patientråd Rapporten är framtagen…… Continue reading Rapporter från regeringens samverkansprogram för hälsa och life science

Published
Categorized as Böcker

Rapport om patient- och närstående-samverkan

Varför ska vi samverka mellan intressenter med olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar? Detta adresseras i rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, men också hur samverkan ska möjliggöras. Rapporten visar på vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan. “Vi hoppas att rapporten…… Continue reading Rapport om patient- och närstående-samverkan

Bok: “Sjukt frisk!”

Texten nedan kopierad från: https://www.barncancerfonden.se/press/ny-antologi-fran-barncancerfonden-med-personliga-berattelser-om-det-sjuka-i-livet/ Ny antologi från Barncancerfonden med personliga berättelser om det sjuka i livet Sjukdom hör till livet och till vardagen – ändå är det svårt att tala om. Hur ska vi kunna vidga perspektiven när vi ibland inte har orden som klär det svåraste i livet? Med stöd av Barncancerfonden har…… Continue reading Bok: “Sjukt frisk!”

Published
Categorized as Böcker

Bok: “Tillsammans – för en god och nära vård”

Redaktörer: Bodil Jönsson, Hans-Inge Persson. Författare: Jeanette Andersson, Ralph Harlid, Ami Hommel, Britta Hornmark Stenstam, Magnus Isacsson, Martina Jarnström, Lisbeth Löpare Johansson, Anna Nergårdh, Sara Riggare, Åke Åkesson. Boken kan användas som ett diskussionsunderlag för såväl patienter som vårdprofessionen – den vill beröra, störa och inspirera till samtal där alla är inbjudna Boken kan beställas hos nätbokhandlar…… Continue reading Bok: “Tillsammans – för en god och nära vård”

Published
Categorized as Böcker

Rapporter om spetspatienter

Rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för hälsa” kan laddas ner här: Bok_DP_150x225_Web-2Download Rapporten “Spetspatienter – en ny resurs för systemförbättring” kan laddas ner här: Rapport_spetspatienter_del2Download

Published
Categorized as Böcker

Rapport: “Bortom IT. Om hälsa i en digital tid”

Texten nedan är kopierad från: https://www.iffs.se/publikationer/iffs-rapporter/bortom-it-om-halsa-i-en-digital-tid/ Författare: Ekholm, Anders , Jebari, Karim Fredrik Nilsson, Sara Riggare, Drasko Markovic, Erik Wetter, Jenny Wahlgren, Jesper Olsson, Anna Krohwinkel, Hans Winberg, Jon Rognes, Britt-Marie Ahrnell, Patrik Sundström, Fredrik Lindencrona, Tomas Bokström, Ing-Marie Wieselgren | 2016 Forskningsrapport 2016:2, 233 s. Digitaliseringen har stor potential att effektivisera vården och förbättra…… Continue reading Rapport: “Bortom IT. Om hälsa i en digital tid”

Published
Categorized as Böcker