Rapport om patient- och närstående-samverkan

Varför ska vi samverka mellan intressenter med olika kompetenser, erfarenheter och förutsättningar? Detta adresseras i rapporten Patient- och närståendesamverkan för bättre forskning och hälso- och sjukvård, men också hur samverkan ska möjliggöras. Rapporten visar på vikten av kulturella och strukturella förändringar för att skapa en mer jämlik och hållbar patient- och närståendesamverkan.

“Vi hoppas att rapporten ska bidra till att fler organisationer vill införa stödjande strukturer och en förändrad kultur kring samverkan med dem som ytterst ska dra nytta av forskningen, vården och omsorgen”, säger Anna Clareborn, projektledare för den VR-finansierade forskningsinfrastrukturen inom Biobank Sverige.

“Viktig rapport, ladda ner och läs! Och framför allt: följ råden i rapporten!” uppmanar Sara Riggare. Hon fortsätter: “Det håller inte längre att säga: ‘Vi vill så gärna samverka med patienter och närstående men vi vet inte hur'”

Rapporten är ett resultat av samverkan mellan ATMP 2030, Biobank Sverige, Genomic Medicine Sweden (GMS) och patient- och närståenderepresentanter från Nätverket mot Cancer, Riksförbundet Sällsynta diagnoser – Rare Diseases Sweden, Svenska Hjärntumörföreningen, Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Forum Spetspatient.

Arbetsgruppen bakom rapporten: Anna Clareborn, Eskil Degsell, Kristina Kannisto, Margareta Haag, Mikaela Friedman, Sara Riggare & Stephanie Juran.

Läs mer här: https://genomicmedicine.se/2022/09/13/ny-rapport-ger-vagledning-kring-samverkan-mellan-patienter-vard-och-forskning/ 

Ladda ner rapporten här:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.