Rapporter från regeringens samverkansprogram för hälsa och life science

Jag har medverkat i flera regeringars samverkansgrupper, senast i regeringens strategiska samverkansprogram för hälsa och life science februari 2020-augusti 2022. Arbetet i programmet utgick från den nationella strategin (2019) som finns nedan. Längre ner finns de rapporter i samverkansprogrammet där jag medverkat.

Patientens röst i pandemin

Patientens röst om patientråd

Rapporten är framtagen av arbetsgruppen krisberedskap och resiliens, en arbetsgrupp inom samverkansprogrammet Hälsa och life science

Denna rapport är resultatet av en kartläggning av patientråd i Sverige som genomförts av Ramboll under perioden mars-augusti 2021, inom ramen för regeringens samverkansprogram för Hälsa och life science. Huvudförfattare till rapporten är Emilia Eldh, medförfattare är Eva-Karin Anderman och Linn Flodén, Ramboll samt Sara Riggare och Peter Carstedt, båda spetspatienter och ledamöter i regeringens samverkansgrupp för Hälsa och life science.

Patientens röst om hälsodata

Rapporten Patientens röst om hälsodata har tagits fram inom arbetsgruppen Krisberedskap och resiliens i Hälsa och Life Science.

Generellt om hälsodata

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.